allHEAD

Cestovní připojištění Allianz

Allianz cestovní pojištění lze ještě dále rozšířit o nejrůznější připojištění. Pojišťovna Allianz má pro své klienty připraveny tři varianty cestovního pojištění. Pojistná ochrana je rozdělena do variant ZÁKLAD, OPTIMAL a EXKLUZIV. Uvedené varianty cestovního pojištění obsahují různá pojistná krytí případných cestovních rizik. K tomu si mohou klienti dojednat i různá připojištění na ochranu zdraví a jejich majetku.

toulky po Indii

Cestovní pojištění - ZÁKLAD

V základní variantě cestovního pojištění je obsaženo pojistné krytí léčebných výloh v zahraničí zahrnující nemoc a úraz. U léčebných výloh jsou v tomto případě stanoveny pojistné limity 3 milióny korun. Dále obsahuje pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na zdraví a na majetku s limitem do 5 miliónů korun. Cestovní pojištění allianz - ZÁKLAD zaručuje asistenční služby 24 hodin denně. Je zde možnost připojištění rizikových sportů a stornovacích poplatků.

Cestovní pojištění - OPTIMAL

Allianz cestovní pojištění v pojistném balíčku OPTIMAL zajišťuje pojistníkovi neomezené léčebné výlohy v zahraničí, pojištění odpovědnosti s limitem do 10 miliónů Kč. Pojištění zavazadel do 25 tisíc Kč, trvalé následky úrazu do 400 000 Kč, smrt úrazem do 200 000 Kč, denní odškodné při úrazu 100 Kč, doplňková rizika do 35 000 Kč. Cestovní pojištění allianz OPTIMAL obsahuje i asistenční služby non-stop. Zájemci se mohou připojistit na rizikové sporty a storno poplatky.

Cestovní pojištění - EXKLUZIV

Allianz cestovní pojištění EXKLUZIV má nejrozšířenější pojistnou ochranu. Léčebné výlohy jsou neomezené. Pojištění odpovědnosti je do 15 miliónů Kč, pojištění zavazadel trvalé následky úrazu, smrt úrazem, denní odškodné při úrazu jsou dvojnásobná než u varianty OPTIMAL. Doplňková rizika jsou limitována 35 000 Kč. Připojistit lze rizikové sporty a stornopoplatky.

Údaje platné ke dni 20.10.2014