allHEAD

Další pojištění Allianz

Allianz cestovní pojištění je jen pouhým zlomkem z pojistného programu pojišťovny Allianz. Pojišťovna má připravené i další pojistné produkty, které nabízí pro všechny potenciální zájemce. Lze sjednat pojištění majetku movitého i nemovitého, nejrůznější odpovědnosti za škody a řada produktů je zaměřena na zabezpečení důchodového věku pojištěných osob. Jmenujme některé z nich:

  • Autopojištění

  • Cestovní pojištění

  • Pojištění budovy

  • Pojištění domácnosti

  • Pojištění odpovědnosti

  • Důchodové spoření

  • Doplňkové penzijní připojištění

Cestovní pojištění allianz lze sjednat i v mobilní formě. Co to znamená? Znamená to, že pokud klient uzavře cestovní pojištění do cílové země, má k dispozici od pojišťovny Allianz i garanci platnosti sjednaného pojištění i ve všech ostatních státech v dané zeměpisné zóně, jako je Evropa a USA.

Relax na pláži

Služby pro zákazníky

Sjednání allianz cestovní pojištění případně některého jiného pojištění je doprovázeno službami pro zákazníky. Pro klienty je připravena poradna, kde je možné dostat podrobné informace o požadovaném pojištění a jeho ceně. Další informace lze získat v Call centru, které nabízí i zpětné volání. Při sjednávání pojištění je možné i ohlásit případnou změnu osobních údajů. Cestovní pojištění allianz je doplněno o celou řadu asistenčních služeb, které pojišťovna poskytuje svým pojištěným klientům. Klientům jsou poskytovány i další informace o zaplacennosti pojistky a poučí je například o tom, jak mají nahlásit vzniklou škodu.

Informace pro klienty

Uzavření allianz cestovní pojištění online je výhodné i z dalšího důvodu. Na Internetu Allianz pojišťovna pravidelně zveřejňuje informace pro občany, novinky, tiskové zprávy. Pro své klienty má připraveny i odpovědi na nejčastěji podkládané otázky týkající se pojištění. Na příslušných www stránkách jsou k dispozici i pobočky a poradci, kteří zastupují pojišťovnu Allianz včetně důležitých kontaktů.

Údaje platné ke dni 20.10.2014