allHEAD

On-line cestovní pojištění Allianz

Allianz cestovní pojištění lze sjednat i online formou. Online uzavírání pojistných smluv je jednou ze služeb, kterou pojišťovna Alianz poskytuje svým klientům. Díky online kalkulaci má předem potenciální zájemce představu, na kolik ho vyjde případně požadované cestovní pojištění Allianz. Pro všechny zájemce o pojištění na cestovní rizika je k dispozici online kalkulačka. Kalkulačka zpracuje zadaná data a poskytne zájemci přibližnou cenu za cestovní pojistku. Proč jen přibližnou? Vykalkulovaná cena pomocí kalkulačky je přibližná, protože v ní nejsou zakomponována případná další připojištění a nejsou přesně stanoveny pojistné limity pro případ odškodnění. Cestovní pojištění online allianz nabyde konečnou podobu, až teprve tehdy, až si klient přesně dohodne s pojišťovnou pojistné podmínky a rozsah požadovaného pojistného krytí. Při sjednání cestovního pojištění od pojišťovny Allianz může klient počítat s tím, že jeho uzavřené pojištění platí nejen do cílové země, ale i ve všech oblastech v určité zeměpisné zóně, jako je Evropa, USA apod.

Platba lodí

Kalkulace cestovního pojištění

Allianz cestovní pojištění potřebuje ke kalkulaci předběžné výše pojistného zadat následující údaje. Prvním údajem je cílová destinace a termín cesty, stát, osoby, které mají být pojištěny. Cílová destinace je specifikována blíže určeným světadílem a konkrétním státem, který bude cílovou zemí pro cestování případně pro pobyt. Dalším potřebným údajem pro vykalkulování ceny pojistky je termín, tedy počátek a konec vyznačující přesně počet dní pro cestovní pojištění allianz. Posledním údajem pro výpočet je požadovaný počet osob pro dojednání jejich pojistné ochrany. Rozlišují se tři kategorie - děti do 15 let, dospělí, osoby nad 70 let.

Slevy a zvýhodnění

Allianz cestovní pojištění lze získat i se slevou. V rámci sjednávání pojištění formou on-line může klient získat vlastní slevový kód. Tento kód ho opravňuje k získání zvýhodněného pojištění. Pojišťovna Allianz má pro své klienty k dispozici infolinky, ve kterých může získat další potřebné informace týkající se sjednání pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu. Pokud má klient zájem, může využít nabízenou službu zpětného kontaktu operátorů infocentra.

Údaje platné ke dni 20.10.2014